Szállítási információk

(hatályos 2018. december 3-tól)

A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben Alkotó visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetésre kerül a megrendelés kódszáma, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben Megrendelő rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem lehet. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget Alkotó nem vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

TÉVES CÍM ESETÉN

Amennyiben a Megrendelő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés nem teljesül, úgy a teljesítés elmaradásáért az Alkotó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Alkotó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követően emailben értesíti az érintett Megrendelőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet.

Amennyiben Alkotó felszólítására a Megrendelő 10 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül Alkotó visszaküldi a már megfizetett vételárat a Megrendelő részére. Ez esetben az Alkotó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Megrendelő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a borbalakeramia.com webcímen. Telefonon, Messenger és egyéb üzenetekben valamint postai levélben leadott rendeléseket nem áll Alkotó módjában elfogadni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő adását követő 30 napig tárolja Alkotó az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatok törlésre kerülnek a nyilvántartásunkból. Ezzel kapcsolatban az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat irányadóak.

TERMÉKEK ÁRA, A VÁSÁRLÁS KÖLTSÉGEI

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők.

A Borbála Kerámia egyéni vállalkozás az ÁFA törvény szerint Kisadózó Vállalkozók Tételes Adója (KATA) alapján – alanyi adómentes adóalany, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A megrendelés során megküldött számlán feltüntetésre kerül az AAM (alanyi adómentes) meghatározás is.

A termékek árán kívül szállítási díjat nem kell a Megrendelőnek fizetnie, ez ingyenes, a kerámia árába beépítésre került. A szállítási díjat és a csomagolási díjat nem kell külön Megrendelőnek megfizetnie.

Az Alkotó a postára adás határidejére vállal csak felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Alkotó felelősséget nem vállal.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

A termékek árán kívül alapösszegű szállítási díjat kell a Megrendelőnek fizetnie, ami a megrendelés során a Pénztár oldalon automatikusan hozzáadódik a végleges fizetendő összeghez. A szállítási díj mértéke igazodik a Magyar Posta Zrt. díjszabásához.

2024.01.01-től hatályos szállítási költség: 2.500.- Ft / csomag.

Az Alkotó a postára adás határidejére vállal csak felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Alkotó felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát tartalmazó elektronikus számlát Alkotó a a megrendelésben megadott e-mail címre  küldi meg Megrendelő részére.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelést követően, ha a postai szállítást kérte Megrendelő, a kifizetés után, amennyiben késztermékként rendelkezésre áll a termék – 5 munkanapon belül – kerül átadásra Magyar Posta Zrt.-nek kiszállítás céljából.

Ha a termék nem elérhető késztermékként, Alkotó 20 munkanapon belül a megrendelt terméket elkészíti, és a gyártási folyamatok után, de legkésőbb a megrendelés kifizetésétől számított 15-ik munkanapon átadja a Magyar Posta Zrt.-nek kiszállítás céljából.

Alkotó a postának való átadás határidejére vállal felelősséget. A kiszállítás Magyar Posta Zrt. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg. Magyar Posta Zrt. általában az átadást követő 3-5 munkanapon belül kiszállítja a csomagot.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni. Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a Megrendelőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt Alkotónak bemutatja.

Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény Megrendelőnél maradó példányát, amelyeket kérjük, őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

Készült:   2018.11.25.

Frissítve: 2020.01.04. 2024.01.30.