SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

(hatályos 2018. december 3-tól)

 

A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben Alkotó visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetésre kerül a megrendelés kódszáma, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben Megrendelő rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem lehet. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget Alkotó nem vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

TÉVES CÍM ESETÉN

Amennyiben a Megrendelő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés nem teljesül, úgy a teljesítés elmaradásáért az Alkotó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Alkotó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követően emailben értesíti az érintett Megrendelőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet.

Amennyiben Alkotó felszólítására a Megrendelő 10 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül Alkotó visszaküldi a már megfizetett vételárat a Megrendelő részére. Ez esetben az Alkotó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Megrendelő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a borbalakeramia.com/vasarlas webcímen. Telefonon, Messenger és egyéb üzenetekben valamint postai levélben leadott rendeléseket nem áll Alkotó módjában elfogadni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő adását követő 30 napig tárolja Alkotó az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatok törlésre kerülnek a nyilvántartásunkból. Ezzel kapcsolatban az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat irányadóak.

TERMÉKEK ÁRA, A VÁSÁRLÁS KÖLTSÉGEI

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a Megrendelőnek fizetnie. A szállítási díj kizárólag csak a szállítási költséget foglalja magába, a csomagolási díjat nem kell külön Megrendelőnek megfizetnie.

A szállítási díj Magyarországon belül és a más országokból érkező (külföldi) megrendeléseknél is a Magyar Posta Zrt. hatályos csomagszállítási díjszabásához igazodik.

Az Alkotó a postára adás határidejéért vállal csak felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Alkotó felelősséget nem vállal.

A CSOMAGSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

A Magyar Posta Zrt. érvényes díjszabása szerint, a csomag méretét, súlyát, szállítási címét (belföld/külföld) esetleg a többletszolgáltatások igénybevételének: „Törékeny csomag, Délutáni kézbesítés, vagy Kézbesítés meghatározott napon” – figyelembevételével történik.

A Borbála Kerámia egyéni postai csomagküldési költségeket állapított meg, a megrendelt kerámiák értékének figyelembevételével.

Átutalással fizetendő szállítási költségek csomagonként:

A megrendelt termék értéke A csomagszállítás költsége
0 – 4 999 Ft 1 550 Ft*
5 000 – 9 999 Ft 1 250 Ft*
10 000 – 14 9999 Ft 900 Ft*
15000 – 19 999 Ft 600 Ft*
20 000 Ft összértéket
meghaladó vásárlás esetén
szállítás ingyenes

*A kért szállítási mód igénybevétele okán a csomagszállítás költsége különböző értékű lehet.

https://www.posta.hu/szolgaltatasok/calculator/domesticpackage

A szállítási díjak a Magyar Posta Zrt. díjszabásának módosulása esetén változhatnak.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Alkotó a termékekkel együtt küldi meg Megrendelő részére.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelést követően, ha a postai szállítást kérte Megrendelő, a kifizetés után, amennyiben késztermékként rendelkezésre áll a termék – 5 munkanapon belül – kerül átadásra Magyar Posta Zrt.-nek kiszállítás céljából.

Ha a termék nem elérhető késztermékként, Alkotó 15 munkanapon belül a megrendelt terméket elkészíti, és a gyártási folyamatok után, de legkésőbb a megrendeléstől számított 15-ik munkanapon átadja a Magyar Posta Zrt.-nek kiszállítás céljából.

Alkotó a postának való átadás határidejéért vállal felelősséget. A kiszállítás Magyar Posta Zrt. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg. Magyar Posta Zrt. általában az átadást követő 3-5 munkanapon belül kiszállítja a csomagot.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni. Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a Megrendelőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt Alkotónak bemutatja.

Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény Megrendelőnél maradó példányát, amelyeket kérjük, őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

2018.11.25.