Bérégetés

Vannak nyers kerámia tárgyaid, amelyeket szeretnél
örök emlékként megőrizni ?

Megoldást kínálok a problémádra!

Bérégetési lehetőség magánszemélyek részére

Általános információk

Kerámia készítéssel kapcsolatos szolgáltatásként, kerámia égető kemencémben,

  • nyers agyagból készült tárgyak cseréppé égetésének,                8.000.- Ft / alkalom

  • a színes festett és mázas kerámia (egyszer már égetett, zsengélt), 12.000.- Ft / alkalom

  • festett porcelán tárgyak (nem hobbi festékkel festett),                      10.000.- Ft / alkalom

égetésének a lehetőségét kínálom fel magánszemélyeknek fizetség ellenében bérégetési lehetőségként.

Mivel magam is voltam ebben a cipőben, jól tudom, mennyire tud szorítani, fájni a kerámia égetés lehetőségének a hiánya.

Hozzám, csak egy személy-gépjárműre lesz szükséged, és a tárgyaidra, amit égetni szeretnél.

Figyelem! Csak alacsonytűzű égetésre alkalmas a kemence! 

Elérhetőségeim:

2760 Nagykáta, (Pest m.) Hosszú utca 25/A.
Telefonszám:  06 30 560 7029
Email cím: info@borbalakeramia.com
Mikor jöhetsz?
A hét bármely napján, szombaton és vasárnap is – reggel 9:00 és este 18:00- között, viszont, mindenféleképpen vedd, fel velem a kapcsolatot mielőtt útra kelsz.          
A kemence adatai

Típusa: Hőker Hobby 6 kerámia égetőkemence, amelynek a maximális égetési hőfoka 1000 °C fok.

Ennél magasabbra hőfokra nem fűt fel.

A kemence elektromos árammal működik, gyártási éve: 2006

Méretei:

40 cm magas,

25 cm széles,

40 cm a mélysége,

Űrtartalma:

4,0 dm*2,5 dm*4,0 dm = 40 dm3

vagyis 40 liter

Vezérlő:  

A kemencét a HAGA KD 48 B típusú vezérlő kezeli.

Ajánlom a zsengélést az agyag típusától függően 960°C fokon, a mázas, festett égetést pedig 980°C fokos hőmérsékleten égetni.

Műhely használat

Ha nem tudod megoldani az agyag tárgyaid festését, és mázazását, lehetőséged van a műhelyemben festésre és mázazásra is, – amennyiben a Borbála Kerámia agyagból álmodva bérégetési lehetősége ezen szolgáltatására igényt tartasz.

Hozd Magaddal a tárgyaidat, a festékeidet, a színeidet, a mázadat, ecsetedet, tároló és egyéb eszközeidet ehhez.

Saját anyagomból, a saját eszközeimmel nem dolgozhatsz, mert az már műheymunkának minősül, az pedig eltérő feltételeket és árakat foglal magába. 

A műhely használatért díjat számítok fel. Kapsz egy nagy méretű asztalt, széket, és nyugalmat az alkotáshoz. A műhely egyéb tevékenységre (szakköröknek, hobbi alkotóknak) nem kiadó.

Árak

Mázatlan, nyers agyagtárgyak égetése, darabszámtól függetlenül: 

8.000.- Ft / alkalom

Mázazott, színezett (festett) már zsengélt agyagtárgyak égetése darabszámtól függetlenül:

12.000.- Ft / alkalom

Porcelántárgyak égetése, darabszámtól függetlenül:

10.000.- Ft / alkalom

A befizetett árak egyszeri égetési folyamatot tartalmaznak.

Műhely használati díj – saját anyagokkal, szerszámokkal – egy adott napon – minden megkezdett 30 perc után: 1.000.- Ft

A bérégetést készpénzzel tudod fizetni helyben, erről nyugtát állítok ki a Részedre, vagy előre utalással átutalhatod a Fizetési Feltételekben feltüntetett számlaszámomra. 

Átutalással történő fizetés esetében a tárgyak bérégetésre való átvétele az átutalt összeg számlára érkezése után kerülhet sor.

Elektronikus számlát fogok kiállítani, amelyhez szükségem lesz az adataidra is. Ha készpénzzel fogsz fizetni, kérlek, pontos összeggel készülj, mert nem biztos, hogy nagy címletet váltani tudok, és kizárólag csak (HUF) forintot fogadok el.

A bérégetés díját mindkét fizetési módozatnál előre kell fizetni.

Fizetés bármilyen okból történő elmaradása estében az égetésre szánt tárgyakat nem veszem át.

Bérégetési Megállapodás

A bérégetés megrendelésekor írásbeli megállapodás készül, mely a bérégetésre vonatkozó minden jelentős adatot tartalmaz. A bérégetési megállapodás aláírása, valamint az égetési díj kifizetése egyúttal a megrendelő nyilatkozata is hogy a Bérégetési Megállapodásban foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta. 

Egy égetés alkalmával, csak egy Megrendelő tárgyai, termékei kerülnek égetésre, a kemencébe nem kerül más által készített tárgy, csak a sajátod.

Égetési Napló

A Bérégetési Megállapodás 1.sz. melléklete, az égetés főbb paramétereit tartalmazza, az égetés dokumentálására szolgál.

Égetési segédeszközök

Égető tüskéből, gyöngyállványból, kantál szárból pár darabom van, nekem mindez csak korlátozott számban áll a rendelkezésemre, – amelyeket természetesen szívesen adok az égetésedhez-, de ha speciális, vagy több darabszámú segédeszközre lenne szükséged, kérlek, feltétlenül hozd Magaddal őket.

Berakólapok

4 db vastagabb gránit berakólap áll a rendelkezésedre, 2 db sima felületű, 2 db bordázott felületű, 36 cm hosszúak, és 23 cm szélesek, 1 cm magasak. Természetesen hozhatod a sajátodat is.

Távtartók

10 db 10 cm magas henger alakú, és 10 db 5 cm magas henger alakú távtartót biztosítok az égetésedhez. Természetesen hozhatod a sajátodat is.

Tárolás

Nagy mennyiségű tárgy biztonságos elhelyezését nem tudom vállalni. Általánosan csak egy kemence rakásra elegendő tárgyat veszek át. Ettől eltérő kérés esetén a bérégetés feltételei módosulhatnak.

Az égetési folyamat

Az égetés alatt lévő agyagtárgy az égetés következtében visszafordíthatatlan fizikai és kémiai változásokon megy keresztül. 

Égetés közben a tárgy belsejében több irányú húzó-feszítő energia dolgozik, ezért a nem tökéletesen elkészített agyagtárgy repedhet, robbanhat és ez a környezetében elhelyezett tárgyakban, a kemence belsejében, égetési segédeszközökben esetenként károkat okozhat.

Ez utóbbi veszély fennállására, Bérégetési Megállapodást fogunk írni, a bérégetést igénybe vevővel minden egyes alkalommal. Hogy a tárgy égetés szempontjából tökéletesen lett-e elkészítve, ez külsőleg nem látható ebből következően akkor is elrepedhet, szétrobbanhat, szétválhat az égetés alatt a tárgy, ha ennek égetés előtt semmi jele nem mutatkozott. 

Az égetési folyamat 8-12 óra felfűtési szakaszból és 8-12 órás hűtési szakaszból áll, összeségében 24 óra, ezt vedd figyelembe a jelentkezésedkor.

Égetés előtt

A nyers égetendő agyagtárgyakat teljesen kiszárított (légszáraz) állapotban, égetésre előkészítve hozd magaddal. Retusálást, égetés előtti előkészítést az égetési díj nem tartalmaz. Kérlek, égetés előtt tájékoztass az Általad felhasznált agyag, máz, szintest, és dekor fajtájáról származási helyéről.

Kemence rakás

Kemence berakást, kemence kiszedést, égetési ciklus programozást külső személy, megrendelő NEM végezhet. Kivételt képez, ha képzett fazekas, keramikus vagy és van gyakorlatod ezekben a műveletekben.

Égetés után

A kemence hűtési szakaszának lejárata után, a benne lévő tárgyakat kiszedem, és Megrendelő által a rendelkezésemre bocsájtott tároló eszközben elhelyezem.       A bérégetés nem tartalmaz semmilyen csomagolással felmerülő kötelezettséget.     A kiégetett tárgyak elszállításáról a bérégetést igénybe vevő gondoskodik, előre megbeszélt időpont alapján.

Biztonsági előírások

Az égetésre beszállított tárgyakat biztonsági okokból minden esetben egyenként átnézem. A tárgyak, alkotások kiválogatásának jogát fenntartom. 

Ha egy tárgy láthatóan veszélyeztetheti a többi égetendő tárgy épségét, vagy a kemencét, kiemelem az égetendő tárgyak közül, ezek cseréppé égetését nem vállalom. A kiválogatás szemrevételezéssel történik. A kerámiaégető kemence helyiségében és a műhelyben idegen személy/ megrendelő semmilyen okból nem tartózkodhat.

Felelősség vállalás, garancia

Garanciát az égetési folyamat szakszerű levezetéséért vállalok. 

A kemence műszaki meghibásodásából eredő károkért, amennyiben ez a berakott tárgyak fizikai alakjának megváltozásával jár (deformálódás, elfolyás, elolvadás) a roncsolódott agyagtárgyak készítéséhez felhasznált alapanyag árának megtérítése mértékéig vállalok anyagi felelősséget.          A fizetendő kártérítési összeg kiszámításához az alapanyag beszerzési árát hitelesen igazoló irat szükséges, kifizetés számla vagy készpénz átvételi elismervény ellenében történik. Készítésnél felhasznált alapanyag kiszámítása az agyagtárgy légszáraz súlya x 1,5-el. Égetés elmaradásánál, az előzetesen befizetett égetési díjakat visszatérítem. Egyéb pénzbeli kifizetéseket „erkölcsi, eszmei-károkért” nem vállalok. 

Nem a kemence meghibásodásából eredő tárgyrepedésért, robbanásáért, szétesésért, olvadásért, ragadásért, a kemence belső szerkezetében, égetőlapokban, égetőtokban, távtartókban, fűtőszálakban okozott károkért anyagi felelősséget a bérégetést igénybe vevő megrendelő, szakkörök, alkotó csoportok esetében a foglalkozásvezető oktató, vagy az ezt írásban magára vállaló intézményvezető, cégvezető viseli.

A kemence javíttatásának költségeit köteles a károkozó, vagy az anyagi felelősséget a Bérégetési Megállapodásban magára vállaló magánszemély, intézmény teljes mértékben megtéríteni. 

A szolgáltatással kapcsolatos feltételrendszer egyoldalú megváltoztatásának jogát, bérégetés vállalás eldöntésének, valamint a szolgáltatás megszüntetésének jogát fenntartom.

2019.01.11. 

Frissítve: 2023.06.26.

kerámia
bérégetés
bérégetés
kerámia
bérégetés
IMG 5370